Hammerfest Energi


Melding om strømstans fredag 2. juni

Ungdomssentret – Brennsvik - Folldal
Hammerfest Energi Nett AS melder om strømstans Fredag 2. Juni fra kl. 10:00 til 12:00 i Folldal verk, Ariselv og Oldernes. Strømstansen skyldes arbeid på høyspentnettet.


Repparfjord – Klubbukt - Brennsvik
Hammerfest Energi Nett AS melder om strømstans på strekningen Repparfjord - Klubbukt – Brennsvik Fredag 2. Juni. Kort utkobling kl. 09.00 og kl. 12.30. Strømstansen skyldes arbeid på høyspentnettet.
Forsiden