Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Hammerfest Energi Nett AS sikrer strømforsyningen til Hasvik Kommune

I løpet av helgen 28.11.2020 og 29.11.2020 i driftsettes ny trafostasjon i Breivikbotn, som erstatter nedtransformeringen på Haugen i Breivikbotn. Dette medfører at Hasvik kommune vil få strømstans både 28.11.2020 og 29.11.2020 i forbindelse med omkoblingen.

Lørdag 28.11.2020 kl 09:00 – 12:00 og søndag 29.11.2020 kl 09:00 – 13:00

Den nye trafostasjonen inneholder i tillegg til transformator og koblingsanlegg og en aggregatpakke som vil kunne forsyne kommunen ved feil på hovedlinjen til Hasvik.

Investeringen er på ca. 45 mill. og er den største vi har gjort i Hasvik kommune. Vi mener denne investeringen vil sikre forsyningen, og gi kundene i kommunen en mer stabil strøm leveranse.

Vi beklager de ulemper utkoblingene i helgen medfører, men dette vil gi en mer stabil leveranse.

breivikbotn-stasjon

Forsiden