Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Fra gjennomsnittspris til timepris

Er du interessert i å påvirke strømregningen din? Har du mulighet til å flytte noe av strømforbruket på en trygg måte?

Vi har hittil avregnet alle til samme pris for hver måned, uavhengig av forbruksmønster.

Fra 1.juni vil strømforbruket ditt prissettes slik for hver time:
kWh x (NordPool spotpris + påslag).

Dette vil gi deg større mulighet til å påvirke regningen din. 

 

Hvordan påvirker omleggingen DIN strømregning?
En gjennomsnittskunde som ikke har mulighet å flytte forbruk vil i liten grad bli påvirket av endringen.
En kunde som flytter sitt forbruk fra periode på døgnet med høy pris til periode på døgnet med lavere pris vil få en lavere strømregning. Typisk her er lading av Elbil, men også varmtvanntank og gulvvarme egner seg for forbruksflytting.

For å holde deg oppdatert på ditt forbruk OG pris på Nordpool kan de som får Nettleveranse fra Lucerna benytte seg av «Min Strøm» på: www.lucerna.no/minstrom. Hammerfest Energi vil lansere sin egen app på et senere tidspunkt.

Forsiden